3 dingen die u nog niet wist over verzuim

Door het opschuiven van de pensioenleeftijd en Corona zal het aantal werknemers met verzuim blijven toenemen. Langdurig verzuim is vaak een grote kostenpost. De periode waarin een werkgever (financieel) verantwoordelijk is voor het uitvallen van een werknemer kan in totaal 12 jaar beslaan. Van de allereerste klachten tot eventuele arbeidsongeschiktheid. Het loont dus om vitale werknemers te hebben én behouden.

1. Langdurig verzuim deels te voorspellen

De ziekte van de werknemer kan verbonden zijn met de situatie op de werkvloer. Eerder of frequent verzuim, disfunctioneren of een arbeidsconflict – voor of tijdens het verzuim – zijn redenen om de alarmbel te rinkelen. Het is altijd zinvol om bij dreigend langdurig verzuim nauwkeurig naar de situatie van de werknemer op de werkvloer te kijken.

2. Werknemer is zelf aan zet

Eigen initiatief van werknemers bevordert de kans op succesvolle re-integratie. Dit kan blijken uit het feit dat de werknemer zelf initiatief neemt om de juiste begeleider of arts te krijgen. Maar ook blijkt het vruchten af te werpen als de werknemer bij re-integratie zijn of haar eigen re-integratieplan schrijft. Als werkgever kunt u daar vervolgens aan meeschrijven.

3. Investeren in vitaliteit loont

De kosten van presenteïsme (ziek doorwerken) zijn hoger dan de kosten van absenteïsme (werknemers die afwezig zijn). Dit komt doordat de groep werknemers die ziek doorwerkt veel groter is dan de groep die zich daadwerkelijk ziek meldt. Daarbij komt dat ziek doorwerken ook weer kan leiden tot een daadwerkelijke ziekmelding. Voor leidinggevenden en HR-professionals is het zaak om te achterhalen hoe werknemers in hun vel zitten. Met de juist tooling, zoals bijv. eMood, krijgt u snel en laagdrempelig inzicht in de vitaliteit, het werkgeluk en de productiviteit van werknemers.

Wilt u weten hoe Loyalis of de specialisten van Loyalis Kennis en Consult u hierbij kunnen ondersteunen? Onze specialisten bieden diverse trainingen, opleidingen en diensten die u concreet handvatten kunnen bieden.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak contact op met de adviseurs van de SZ-wijzer.

Meer nieuwsberichten

Prinsjesdag: wat zijn de plannen voor 2023?

Prinsjesdag, de 3e dinsdag in september waarop het Kabinet de nieuwe plannen voor het komend jaar bekend maakt. De minister van Financiën bood gisteren de Miljoenennota en Rijksbegroting 2023 aan de Tweede Kamer aan. Daarin staan ook de plannen op het gebied van sociale zekerheid voor 2023. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet. Wat betekenen deze voor onze sectoren?

Besluit gedifferentieerde premie werkhervattingskas 2023

Het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023 is op 1-9-2022 gepubliceerd in de Staatscourant en treedt per 1-1-2023 in werking.

Nieuwe versie ‘Werkwijzer Poortwachter’ gepubliceerd

UWV heeft de geactualiseerde Werkwijzer Poortwachter van 1-8-2022 gepubliceerd. De Werkwijzer gaat in op het re-integratietraject van de zieke werknemer.

Maatregelen snellere WIA-beoordeling

De wachtlijsten bij UWV voor sociaal-medische beoordelingen lopen hard op. Op dit moment moeten mensen gemiddeld 18 weken op een eerste beoordeling wachten. Wettelijk staat hier 8 weken voor. Dit is onaanvaardbaar lang. Mensen houden weliswaar een inkomen tijdens de wachttijd, maar het geeft veel onzekerheid. Daarnaast weten ook de werkgevers niet waar zij aan toe zijn als een medewerker ziek is. Minister Van Gennip neemt daarom op korte termijn een aantal tijdelijke maatregelen die de wachttijd inkorten.

Minimumloon voor het eerst extra verhoogd

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. De verhoging van het minimumloon gaat volgend jaar in en gebeurt in 3 stappen. Dat betekent dat het minimumloon in 2023 met 2,5% stijgt.

ABP-pensioenen verhoogd met 2,39%

ABP heeft besloten om de pensioenen per 1 juli te verhogen met 2,39%. Dit percentage is de prijsstijging in de periode van september 2020 tot september 2021. Eind dit jaar kijkt ABP of ze de pensioenen in 2023 ook kan verhogen. De hoogte van de pensioenpremie wijzigt tussentijds niet. In het najaar beslist ABP over de premie voor 2023.