Aanpassingen pensioenreglement ABP

Per 1 januari 2021 voert ABP enkele wijzigingen in de pensioenregeling door.

Zzp’ers kunnen langer vrijwillig deelnemen aan ABP pensioen

Vanaf 1 januari 2021 kunnen werknemers die voor zichzelf beginnen 10 jaar lang pensioen blijven opbouwen bij ABP.

In 3 stappen naar pensioen werken

Vanaf januari kunnen werknemers nog maar in 3 stappen naar hun pensioen toewerken:

  • bijvoorbeeld eerst 1 dag minder werken per week,
  • de volgende stap is 2 dagen minder werken,
  • en de 3e (laatste) stap is volledig met pensioen gaan.

Hiermee geven ze werknemers meer richting. Ze kunnen dankzij de overzichtelijke opties gemakkelijker relevante keuzes maken en raken niet verdwaald in de vele pensioenkeuzes.

Bron: ABP

Meer nieuwsberichten

Recht op compensatie transitievergoeding bij slapende dienstverbanden?

De Centrale Raad van Beroep heeft uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag centraal stond of er ook recht op compensatie van de transitievergoeding bestaat als het dienstverband voor 1-7-2015 (datum inwerkingtreding transitievergoeding) slapend is geworden. Het antwoord is JA.

Minimumloon voor het eerst extra verhoogd

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. De verhoging van het minimumloon gaat volgend jaar in en gebeurt in 3 stappen. Dat betekent dat het minimumloon in 2023 met 2,5% stijgt.

ABP-pensioenen verhoogd met 2,39%

ABP heeft besloten om de pensioenen per 1 juli te verhogen met 2,39%. Dit percentage is de prijsstijging in de periode van september 2020 tot september 2021. Eind dit jaar kijkt ABP of ze de pensioenen in 2023 ook kan verhogen. De hoogte van de pensioenpremie wijzigt tussentijds niet. In het najaar beslist ABP over de premie voor 2023.

Wijzigingen in arbeidsrecht per 1-8-2022

Door de implementatie van een Europese Richtlijn wijzigt er het een en ander in het arbeidsrecht per 1-8-2022. Het doel van die richtlijn is: arbeidsvoorwaarden van werknemers verbeteren. Dit moet bereikt worden door arbeidsvoorwaarden transparanter en beter voorspelbaar te maken. In dit artikel leggen we per onderdeel uit waarmee u als werkgever rekening moet houden. Per onderdeel geven we u ook een tip.

Wettelijke transitievergoeding voor ontslagen docent Bewegingsleer definitief

Het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een hogeschool in het zuiden van het land aan een ontslagen docent bewegingsleer de wettelijke transitievergoeding moet betalen blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad op 24 juni geoordeeld.

Cao Update

Er zijn in diverse sectoren cao-onderhandelingen gevoerd die tot nieuwe afspraken hebben geleid. In onze nieuwsbrief informeren we u hierover.