Webinar: Eigen regie op inzetbaarheid

Kosten:
Waar:
Digitaal: Microsoft Teams
Aantal beschikbare plaatsen:
200
Spreker:
Claudia Bouwman
Sectoren:
Gemeenten, Hoger Beroepsonderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs, Primair Onderwijs, Provincies, Universitair Medisch Centrum, Voortgezet Onderwijs, Waterschappen, Wetenschappelijk onderwijs, Ziekenhuizen,

Inzetbaarheid bij verzuim

Waarom stijgt het verzuim in onze organisatie? Hoe zetten we in op inzetbaarheid in plaats van ziekte? Hoe krijgen we de rollen en verantwoordelijk heden helder? Zijn dit ook herkenbare vraagstukken voor u? Tijdens dit webinar reikt Claudia Bouwman concrete oplossingen aan voor leidinggevenden met de rol van casemanager en HR-professionals met verzuim in hun portefeuille (casemanagers HR, verzuimcoaches, inzetbaarheidscoaches etc.).

  • Wanneer: 16 maart van 15.00 – 16.30 uur
  • Digitaal via Microsoft Teams
  • Spreker en specialist: Claudia Bouwman
  • Deelname is gratis voor klanten van Loyalis

Onze visie op verzuim en eigen regie

In ons inzetbaarheidsmodel zijn zowel de werknemer als de leidinggevende de hoofdrolspelers in het verzuimproces. In dit model gaat het om gedrag en keuzes, met de focus op inzetbaarheid in plaats van verzuim.

In de praktijk blijkt telkens weer dat het niet makkelijk is om de rol van eigen regie op te pakken. Vragen die daarbij ontstaan zijn vaak: wie is nu precies waarvoor verantwoordelijk? Wat mag ik wel en niet vragen aan mijn werknemer? Wat is nu precies mijn verantwoordelijkheid tijdens de Wet verbetering Poortwachter? Hoe ga ik als leidinggevende het gesprek voeren over (ziekmakende) zaken in de privésfeer of over ervaren werkdruk? Tijdens dit webinar krijgt u antwoord op deze vraagstukken en geven we handvatten hoe u het inzetbaarheidsmodel in uw organisatie kunt introduceren en praktisch vorm kunt geven.

Over spreker Claudia Bouwman

Het webinar wordt gegeven door senior consultant Claudia Bouwman. Claudia is Arbeidsdeskundige en arbeids- en organisatieadviseur en heeft jarenlange ervaring in het geven van webinars, trainingen en workshops.

Voordelen voor abonnees t.o.v niet abonnees:

  • Neem deel aan themabijeenkomsten en webinars
  • Ontvang korting op cursussen
  • Blijf up-to-date met onze maandelijkse nieuwsbrief

Vraag nu een abonnement aan!ofLog in

Meer cursussen en events

De rol van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Maar wat doet een bedrijfsarts in de praktijk? En hoe moet je als werkgever omgaan met de adviezen van de bedrijfsarts? Op dinsdag 28 februari geeft Linda antwoord op deze vragen.

Opleiding: Registeradviseur Verzuim en Inkomen

Ontwikkel uzelf dit voorjaar met deze unieke, zesdaagse opleiding tot een Registeradviseur Verzuim & Inkomen. In de maatwerkopleiding doet u niet alleen vakkennis op, maar werkt u ook aan praktijkcases en leert u uw initiatieven krachtig te pitchen.

Webinar: de zieke (arbeidsongeschikte) werknemer

Als een werknemer zich ziek meldt dan moet u volgens de wet en cao verschillende stappen volgen. Waar moet u rekening mee houden? Hoe verhoudt de theorie zich tot de praktijk? Wat kunt u doen om de re-integratie te bevorderen? Hoe waarborgt u de privacy van een zieke werknemer? En is het mogelijk afscheid te nemen van een zieke werknemer als het echt niet meer gaat?

Masterclass: Update Arbeidsrecht voor Professionals

Er is geen vakgebied waar zoveel verandert als in de sociale zekerheid. Als u werkt in deze sector is het verstandig om goed op de hoogte te zijn van de geldende arbeidsrechten voor werknemers en werkgevers. De Masterclass Arbeidsrecht voor Professionals zorgt ervoor dat u in één dagdeel bijgepraat wordt.

Loyalis Academie

De Loyalis Academie is een door het CRKBO erkend opleidingsinstituut dat trainingen, cursussen en workshops ontwikkelt om uw werknemers vakbekwaam, gemotiveerd en vitaal te houden. U en uw werknemers krijgen nieuwe inzichten en blijven gemotiveerd en succesvol in hun werk.