Webinar: Eigen regie op inzetbaarheid

Kosten:
Waar:
Digitaal: Microsoft Teams
Aantal beschikbare plaatsen:
200
Spreker:
Claudia Bouwman
Sectoren:
Gemeenten, Hoger Beroepsonderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs, Primair Onderwijs, Provincies, Universitair Medisch Centrum, Voortgezet Onderwijs, Waterschappen, Wetenschappelijk onderwijs, Ziekenhuizen,

Inzetbaarheid bij verzuim

Waarom stijgt het verzuim in onze organisatie? Hoe zetten we in op inzetbaarheid in plaats van ziekte? Hoe krijgen we de rollen en verantwoordelijk heden helder? Zijn dit ook herkenbare vraagstukken voor u? Tijdens dit webinar reikt Claudia Bouwman concrete oplossingen aan voor leidinggevenden met de rol van casemanager en HR-professionals met verzuim in hun portefeuille (casemanagers HR, verzuimcoaches, inzetbaarheidscoaches etc.).

  • Wanneer: 16 maart van 15.00 – 16.30 uur
  • Digitaal via Microsoft Teams
  • Spreker en specialist: Claudia Bouwman
  • Deelname is gratis voor klanten van Loyalis

Onze visie op verzuim en eigen regie

In ons inzetbaarheidsmodel zijn zowel de werknemer als de leidinggevende de hoofdrolspelers in het verzuimproces. In dit model gaat het om gedrag en keuzes, met de focus op inzetbaarheid in plaats van verzuim.

In de praktijk blijkt telkens weer dat het niet makkelijk is om de rol van eigen regie op te pakken. Vragen die daarbij ontstaan zijn vaak: wie is nu precies waarvoor verantwoordelijk? Wat mag ik wel en niet vragen aan mijn werknemer? Wat is nu precies mijn verantwoordelijkheid tijdens de Wet verbetering Poortwachter? Hoe ga ik als leidinggevende het gesprek voeren over (ziekmakende) zaken in de privésfeer of over ervaren werkdruk? Tijdens dit webinar krijgt u antwoord op deze vraagstukken en geven we handvatten hoe u het inzetbaarheidsmodel in uw organisatie kunt introduceren en praktisch vorm kunt geven.

Over spreker Claudia Bouwman

Het webinar wordt gegeven door senior consultant Claudia Bouwman. Claudia is Arbeidsdeskundige en arbeids- en organisatieadviseur en heeft jarenlange ervaring in het geven van webinars, trainingen en workshops.

Voordelen voor abonnees t.o.v niet abonnees:

  • 34 themabijeenkomsten per jaar inbegrepen
  • Korting op cursussen
  • Altijd op de hoogte van het actuele aanbod

Vraag nu een abonnement aan!ofLog in

Meer cursussen en events

2-daagse opleiding: Casemanagement

Met deze cursus krijgt u de handvaten om een goed casemanager te zijn en in te spelen op (dreigend) verzuim door middel van het eigen regiemodel.

Workshop: Samen aan het roer

Als u voortijdig in actie komt kunt u vaak ziekteverzuim voorkomen. Dit geldt zowel voor de leidinggevenden als voor de werknemers. Gaat het toch mis, dan is de werknemer vooral zelf aan zet. Bij hem of haar ligt de bal.

Online training / digitale leergang: Sociale zekerheid

Bent u direct of indirect actief in de sociale zekerheid? Dan is deze leergang zeer waardevol voor u. In korte tijd ontwikkelt u de belangrijkste kennis en vaardigheden op het gebied van de sociale zekerheid in uw sector. Volg nu de module ziekte.

Cursus: Kennis van sociale zekerheid

De cursus bestaat uit een module Ziekte en arbeidsongeschiktheid en een module Ontslag en WW. U kunt ook voor 1 module kiezen en of u een eendaagse of tweedaagse versie wilt. Zo is de cursus altijd op maat.

Cursus: Sociale Zekerheid

Wilt u als organisatie up-to-date en slagvaardig omgaan met vragen over ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag en werkloosheid? Dan is deze incompany cursus iets voor u.