Maatregelen snellere WIA-beoordeling

De wachtlijsten bij UWV voor sociaal-medische beoordelingen lopen hard op. Op dit moment moeten mensen gemiddeld 18 weken op een eerste beoordeling wachten. Wettelijk staat hier 8 weken voor. Dit is onaanvaardbaar lang. Mensen houden weliswaar een inkomen tijdens de wachttijd, maar het geeft veel onzekerheid. Daarnaast weten ook de werkgevers niet waar zij aan toe zijn als een medewerker ziek is. Minister Van Gennip neemt daarom op korte termijn een aantal tijdelijke maatregelen die de wachttijd inkorten.

De maatregelen die op korte termijn getroffen worden zijn:

  • UWV mag een 60-plusser een vereenvoudigde WIA-beoordeling aanbieden, waarbij niet altijd een verzekeringsarts betrokken hoeft te zijn. Dit mag alleen met instemming van werkgever en werknemer.
  • UWV hoeft gedurende 5 jaar geen herbeoordeling uit te voeren van mensen in de IVA en in de Wajong, die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard én die er ondanks hun beperkingen in slagen om betaald werk te krijgen.

Verder wordt onderzocht welke maatregelen nog nodig zijn voor de middellange termijn. Tegelijkertijd stelt de minister een commissie aan die adviseert over een toekomstbestendig stelsel.

Bron: rijksoverheid

Meer nieuwsberichten