Nieuwe versie ‘Werkwijzer Poortwachter’ gepubliceerd

Het UWV heeft de geactualiseerde Werkwijzer Poortwachter van 1-8-2022 gepubliceerd. De Werkwijzer gaat in op het re-integratietraject van de zieke werknemer.

Wat is er gewijzigd?

  • De bijzondere arbeidsverhouding is uitgewerkt van arbeid met een WSW-indicatie en beschut werk vanuit de Participatiewet.
  • Addendum COVID-19
  • Quick startdocument is toegevoegd

Bron: UWV

Meer nieuwsberichten