Nieuws

De wet- en regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid is ingewikkeld en verandert voortdurend. Het is lastig om alle wijzigingen bij te houden en om de exacte gevolgen voor uw organisatie en uw specifieke situatie te overzien. De Sociale Zekerheidswijzer houdt u op de hoogte van actualiteiten over wetten en regels, recente ontwikkelingen en spitst informatie ook nog direct toe op úw sector.

Uitstel pensioen in 1 keer opnemen

Omdat er in de Eerste Kamer vragen zijn gesteld over de uitvoerbaarheid, is de invoering met een jaar uitgesteld.

Valt het dragen van een mondkapje onder het instructierecht?

Een bezorger van een bakkerij weigerde een mondkapje te dragen. Zijn werkgever stelde hem op non-actief en schortte het loon op. De werknemer was het hier niet meer eens en stapte naar de rechter. Wat is het oordeel?

Aanpassingen pensioenreglement ABP

Per 1 januari 2021 voert ABP enkele wijzigingen in de pensioenregeling door.

Casus: wanneer spreekt men over een arbeidsovereenkomst?

Hoe zit dat eigenlijk? De Hoge Raad, de hoogste rechter in arbeidsrechtszaken, deed op 6 november 2020 een uitspraak. Lees hieronder hoe zij beoordelen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon

Met dit wetsvoorstel krijgt iedere werknemer een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon. Het voorstel draagt bij aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer.

Prinsjesdag 2020 staat in het teken van investeren in baanbehoud

De impact van het coronavirus op de economie houdt aan en zal ook komend jaar bepalend zijn voor de arbeidsmarkt. Naar verwachting herstelt de economie zich deels, maar de werkloosheid loopt in 2021 verder op. Het kabinet richt zich het komend jaar dan ook op het behouden van werkgelegenheid.

Heeft een werknemer in quarantaine recht op doorbetaling van salaris?

Bij de beantwoording van deze vraag is van belang of de quarantaine voor rekening van de werknemer is. Is de werknemer bewust naar een risicogebied afgereisd, terwijl je hem als werkgever vooraf gewaarschuwd hebt voor de consequenties?