Nieuws

De wet- en regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid is ingewikkeld en verandert voortdurend. Het is lastig om alle wijzigingen bij te houden en om de exacte gevolgen voor uw organisatie en uw specifieke situatie te overzien. De Sociale Zekerheidswijzer houdt u op de hoogte van actualiteiten over wetten en regels, recente ontwikkelingen en spitst informatie ook nog direct toe op úw sector.

Prinsjesdag: wat zijn de plannen voor 2023?

Prinsjesdag, de 3e dinsdag in september waarop het Kabinet de nieuwe plannen voor het komend jaar bekend maakt. De minister van Financiën bood gisteren de Miljoenennota en Rijksbegroting 2023 aan de Tweede Kamer aan. Daarin staan ook de plannen op het gebied van sociale zekerheid voor 2023. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet. Wat betekenen deze voor onze sectoren?

Besluit gedifferentieerde premie werkhervattingskas 2023

Het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023 is op 1-9-2022 gepubliceerd in de Staatscourant en treedt per 1-1-2023 in werking.

Nieuwe versie ‘Werkwijzer Poortwachter’ gepubliceerd

UWV heeft de geactualiseerde Werkwijzer Poortwachter van 1-8-2022 gepubliceerd. De Werkwijzer gaat in op het re-integratietraject van de zieke werknemer.

Maatregelen snellere WIA-beoordeling

De wachtlijsten bij UWV voor sociaal-medische beoordelingen lopen hard op. Op dit moment moeten mensen gemiddeld 18 weken op een eerste beoordeling wachten. Wettelijk staat hier 8 weken voor. Dit is onaanvaardbaar lang. Mensen houden weliswaar een inkomen tijdens de wachttijd, maar het geeft veel onzekerheid. Daarnaast weten ook de werkgevers niet waar zij aan toe zijn als een medewerker ziek is. Minister Van Gennip neemt daarom op korte termijn een aantal tijdelijke maatregelen die de wachttijd inkorten.

Minimumloon voor het eerst extra verhoogd

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. De verhoging van het minimumloon gaat volgend jaar in en gebeurt in 3 stappen. Dat betekent dat het minimumloon in 2023 met 2,5% stijgt.

ABP-pensioenen verhoogd met 2,39%

ABP heeft besloten om de pensioenen per 1 juli te verhogen met 2,39%. Dit percentage is de prijsstijging in de periode van september 2020 tot september 2021. Eind dit jaar kijkt ABP of ze de pensioenen in 2023 ook kan verhogen. De hoogte van de pensioenpremie wijzigt tussentijds niet. In het najaar beslist ABP over de premie voor 2023.

Wettelijke transitievergoeding voor ontslagen docent Bewegingsleer definitief

Het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een hogeschool in het zuiden van het land aan een ontslagen docent bewegingsleer de wettelijke transitievergoeding moet betalen blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad op 24 juni geoordeeld.

Cao Update

Er zijn in diverse sectoren cao-onderhandelingen gevoerd die tot nieuwe afspraken hebben geleid. In onze nieuwsbrief informeren we u hierover.

3 dingen die u nog niet wist over verzuim

Door het opschuiven van de pensioenleeftijd en Corona zal het aantal werknemers met verzuim blijven toenemen. Langdurig verzuim is vaak een grote kostenpost. Het loont om vitale werknemers te hebben én behouden. We geven u 3 weetjes.

Jurisprudentie: Spoor 1 of toch 2e spoor re-integratie?

In deze casus wordt een actuele uitspraak van de Raad geëvalueerd. Heeft de werkgever juist gehandeld? Of krijgt het UWV gelijk met een een loonsanctie tot gevolg?

Verminderd werkvermogen bij uw werknemers? Versterk het nu

Voor veel werkgevers speelt dagelijks de vraag: hoe ga ik om met de inzetbaarheid van mijn werknemers in coronatijd? Door de sterke impact van de contactrestricties op de werkomgeving, de werkomstandigheden en vaak ook de werkinhoud, moeten veel werknemers moeite doen om zich staande te houden.

Valt het dragen van een mondkapje onder het instructierecht?

Een bezorger van een bakkerij weigerde een mondkapje te dragen. Zijn werkgever stelde hem op non-actief en schortte het loon op. De werknemer was het hier niet meer eens en stapte naar de rechter. Wat is het oordeel?

Tijdelijke drempelvrijstelling in RVU-heffing

De Eerste Kamer heeft in januari 2021 ingestemd met het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. De versoepeling van de RVU-heffing is een van de overgangsmaatregelen voor de korte termijn uit het pensioenakkoord. Deze versoepeling geldt voor een periode van 5 jaar met een uitloopperiode van 3 jaar. Na die termijn moeten de afspraken rondom duurzaamheid (lange termijn) uit het pensioenakkoord effect hebben.

Aanpassingen pensioenreglement ABP

Per 1 januari 2021 voert ABP enkele wijzigingen in de pensioenregeling door.