Nieuws

Home > Nieuws > Onderwijsstichting zet vitaliteit en mobiliteit op agenda

Onderwijsstichting zet vitaliteit en mobiliteit op agenda

29 januari 2019

Een onderwijsstichting in Zuid-Limburg wilt graag dat haar werknemers prettig en vitaal werken. Daarom geeft de stichting haar werknemers de ruimte om wensen en problemen bespreekbaar te maken. Een pilot met een vitaliteitsscan heeft ervoor gezorgd dat er aandacht kwam voor het belang van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast stimuleert de onderwijsstichting loopbaanontwikkeling, door onder andere een mobiliteitsmarkt te organiseren. Op deze markt kunnen werknemers kennis maken met andere scholen.
Vitaliteit wordt gezien als bewust werken aan je eigen welzijn
Dit welzijn draagt bij aan de arbeidsvreugde. De werknemers zijn de regisseurs van hun eigen vitaliteit. Toch wil de stichting hen daarbij ondersteunen. Dit doen ze door ervoor te zorgen dat eventuele problemen, maar ook wensen, van de werknemers bespreekbaar worden gemaakt. Signalen van verminderde vitaliteit werden tot nu toe niet altijd opgepikt. En werknemers wisten niet bij wie ze konden aankloppen als ze een vraag hadden.

Om dit te veranderen heeft de stichting het verzuimbeleid positief geformuleerd: het heet nu aanwezigheidsbeleid. Bij de invulling van dit aanwezigheidsbeleid zijn de werknemers betrokken. Belangrijk is dat dit beleid gebaseerd is op wat werkt en geaccepteerd wordt op de werkvloer. Het is dus niet volledig top-down is geformuleerd. De stichting neemt het initiatief bij veel maatregelen, maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de scholen en de werknemers zelf.

Ook gezondheid is een belangrijk onderdeel van vitaliteit. Werknemers zijn ook hiervoor zelf verantwoordelijk. De stichting ondersteunt hen daarbij door bijvoorbeeld korting te geven op abonnementen van sportscholen. Het actief werknemers stimuleren daarvan gebruik te maken doen ze niet. Want in hoeverre mag een werkgever zich privé met een werknemer bemoeien?

Een pilot met de scan Vitaal in je werk
Om zo veel mogelijk mensen vitaal aan het werk te houden, heeft er op tien scholen een pilot plaatsgevonden met de scan Vitaal in je Werk. Werknemers vulden daarvoor een vragenlijst in. Doel van de scan is de scholen en individuele werknemers bewust te maken van het belang van vitaliteit en een goed werkvermogen (in hoeverre iemand fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken). Scholen en werknemers krijgen met de scan ook beter inzicht in welke invloed de organisatie heeft op vitaliteit, werkvermogen en werktevredenheid.

Alle deelnemers kregen een individuele terugkoppeling. Gaf de scan aan dat iemand een risico liep om vroegtijdig uit te vallen? Dan kreeg hij of zij een gesprek met een loopbaanadviseur of arbeidsdeskundige aangeboden. De scholen kregen een verslag over de geanonimiseerde uitkomsten op schoolniveau. Deze diende als input voor organisatorische interventies en eventuele aanpassing van het HRM beleid.  

Mobiliteit is een belangrijk speerpunt binnen de stichting
De stichting gaat uit van de kracht van haar werknemers en wil hen stimuleren actief hun loopbaan verder te ontwikkelen. Vijf jaar geleden was er vrijwel geen beweging in de loopbaan van veel werknemers. Door mobiliteit bespreekbaar te maken, zijn er inmiddels dertig werknemerswerknemers die jaarlijks van positie veranderen. Mobiliteit wordt positief benaderd: welke mogelijkheden zijn er? Waar liggen je kwaliteiten? Het bieden van perspectieven is belangrijk, ook al voelt een medewerker zich tevreden binnen de huidige functie.

Mobiliteitsmarkt biedt perspectieven
Om de interne mobiliteit te faciliteren, organiseert de stichting een mobiliteitsmarkt. Op deze markt presenteren de verschillende scholen zich en kunnen werknemers vrijblijvend kijken naar de mogelijkheden binnen de stichting. Ongeveer 110-150 werknemers bezoeken de mobiliteitsmarkt. Mocht een werknemer serieus geïnteresseerd zijn in een andere school dan kan hij of zij zich inschrijven in een matching programma. Zowel de werknemer als de schooldirecteur beantwoordt een vijftal vragen. Als de antwoorden voor zestig procent overeenkomen, wordt dit resultaat teruggekoppeld en kunnen beide partijen met elkaar in gesprek. Op deze manier zijn ongeveer twintig werknemers al van plek veranderd.

Daarnaast heeft de stichting, om de mobiliteit van werknemers te vergroten, een loopbaancoach aangesteld die vier dagen in de week beschikbaar is. Werknemers kunnen ook buiten de stichting uitkijken naar een andere baan. Daarvoor werkt de stichting samen met andere grote schoolbesturen en Empower Limburg, een samenwerkingsverband van werkgevers.

Advies aan de andere scholen
De onderwijsstichting adviseert andere scholen en besturen vooral hun werknemers serieus te nemen. Betrek ze bij het opstellen van de plannen. En zorg voor een stijl van leidinggeven waarbij werknemers hun mening durven te geven, ongeacht of die positief of negatief is.

Meer weten over onze vitaliteitsscan?
Kijk op loyalis.nl/werkgevers/diensten/vitaliteit/vitaliteitsscan/

Wachtwoord vergeten
of nog geen abonnee?
sluiten
De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis is een uniek servicepakket dat P&O-medewerkers ondersteunt bij vragen en problemen op het brede terrein van de sociale zekerheid.

De voordelen van Sociale Zekerheidswijzer:
  • Persoonlijke helpdesk
  • Cursussen & bijeenkomsten
  • Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief
  • Toegang tot onze kennisbank
voor werkgevers
Abonneer nu

Nieuws

meer nieuws >

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Eerste Kamer

Op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door de Eerste Kamer. De WAB zal in werking treden per 1 januari 2020.

12 juni | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Paula van den Broek, Stg. Onderwijs Midden-Limbrug

Paula van den Broek is zeer te spreken over de service die de Sociale Zekerheidswijzer haar en haar school biedt.

27 september | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Tanja Golhof, Academisch Medisch centrum Amsterdam

Destijds heeft een collega van onze afdeling Juridische Zaken het abonnement op de Sociale Zekerheidswijzer geregeld, omdat wij veel te maken krijgen met zaken op het gebied van sociale verzekeringen (ZW, WAO, WIA en WW).

27 september | meer >>