Nieuws

Home > Nieuws > Prinsjesdag 2018

Prinsjesdag 2018

19 september 2018

Hieronder treft u op het gebied van sociale zekerheid de belangrijkste onderwerpen aan.
Meer baanzekerheid
Veel mensen met tijdelijk werk willen graag een vaste baan. Werkgevers willen doorgaans juist meer vrijheid. Het kabinet wil daarom het nu voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen vast aan te nemen. Met het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans wil het kabinet de positie van oproepkrachten en payrollers versterken. Men wil de ketenbepaling aanpassen, om daarmee flexibele contracten beter te laten aansluiten bij de aard van de werkzaamheden. Ook moet het aangaan van vaste contracten aantrekkelijker worden. Dit zal onder andere gebeuren door toevoeging van een cumulatiegrond aan de redelijke gronden voor ontslag, een verruimde proeftijd, meer balans in de opbouw van de transitievergoeding, en een gedifferentieerde WW-premie naar contracttype.

Langer partnerverlof bij geboorte kind
Partners krijgen nu bij de geboorte van hun kind 2 dagen betaald partnerverlof. Vanaf 1 januari 2019 wordt dit geboorteverlof verruimd naar 1 week. Ook mogen ze het eerste half jaar 5 weken onbetaald vrij nemen met recht op een UWV-uitkering van 70 % van hun loon. Zo wil het kabinet dat jonge ouders meer tijd samen met hun kind hebben.
De Tweede Kamer moet de Wet invoering extra geboorteverlof nog goedkeuren. Het recht op extra geboorteverlof moet ingaan op 1 januari 2019. En het recht op aanvullend verlof op 1 juli 2020.

Pensioenstelsel
Het kabinet vindt verder dat het pensioenstelsel moet passen bij de samenleving en de arbeidsmarkt. Om het pensioen betaalbaar te houden is een vernieuwing van het pensioenstelsel onoverkomelijk, wel wil men de sterke elementen behouden: collectieve uitvoering die zorgt voor lage kosten, risicodeling die levenslange uitkeringen mogelijk maakt, en de verplichtstelling die ervoor zorgt dat een heel groot aantal werknemers aanvullend pensioen opbouwt. Verder is van belang dat het pensioen transparanter wordt voor deelnemers. De herverdeling via de zogenoemde doorsnee- systematiek verdwijnt, zodat iedereen op elk moment de pensioenopbouw krijgt die past bij de premie die voor hem of haar is ingelegd.  

Meer mensen met arbeidsbeperking aan het werk
Er moet simpelere regelgeving komen zodat het voor werkgevers makkelijker wordt om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Hiervoor wil het kabinet onder andere de regels rond beschut werken, de Wajong en de loonkostensubiside aanpakken. Een belangrijk uitgangspunt voor het kabinet is dat werken moet lonen voor mensen met een arbeidsbeperking die gaan werken vanuit de uitkering. Hiervoor stuurt SZW nog voor begrotingsbehandeling voorstellen naar de Tweede Kamer.

Meer controles op discriminatie op de arbeidsmarkt
Om discriminatie van werkzoekende jongeren, vrouwen, ouderen en migranten aan te pakken, gaat de inspectie SZW meer en strenger controleren. Bijvoorbeeld door regelmatige bedrijfsbezoeken en anonieme controles. Bedrijven die discrimineren kunnen boetes krijgen. De plannen van de staatssecretaris van SZW staan in de hoofdlijnenbrief Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie 2018–2021.   Tot slot: het kabinet wil een onafhankelijk commissie instellen die gaat onderzoeken of het huidige stelsel nog aansluit, op de arbeidsmarkt van nu en van de toekomst.

Wachtwoord vergeten
of nog geen abonnee?
sluiten
De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis is een uniek servicepakket dat P&O-medewerkers ondersteunt bij vragen en problemen op het brede terrein van de sociale zekerheid.

De voordelen van Sociale Zekerheidswijzer:
  • Persoonlijke helpdesk
  • Cursussen & bijeenkomsten
  • Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief
  • Toegang tot onze kennisbank
voor werkgevers
Abonneer nu

Nieuws

meer nieuws >

Meer flexwerkers krijgen vast contract

Uit onderzoek van UWV blijkt dat het aantal mensen dat in 2018 een vast contract kreeg, hoger was dan aan het begin van de crisis op de arbeidsmarkt in 2009.

14 maart | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Harry Lammertink, Scholengemeenschap de Waerdenborch

Dankzij de hulp van de Sociale Zekerheidswijzer hebben we honderdduizenden euro's bespaard.

14 februari | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Barbara Gemen, HR manager Hotelschool Den Haag

Je kunt de wetten natuurlijk zelf bijhouden. Maar vaak heb je advies nodig over een specifieke situatie. Die ervaring heeft HR Manager Barbara Gemen van Hotelschool Den Haag. Op zulke momenten is ze blij dat ze een beroep kan doen op de Sociale Zekerheidswijzer.

20 november | meer >>