Nieuws

Home > Nieuws > Rechtspositie personeel veiligheidsregio per 1 januari 2020

Rechtspositie personeel veiligheidsregio per 1 januari 2020

1 november 2019

Op 1 januari a.s. treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. In een brief aan de besturen van de veiligheidsregio’s gaat het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) in op de uitzondering die voor het personeel van de veiligheidsregio’s ten aanzien van de Wnra is gemaakt, en wat dit voor het personeel betekent.

Het personeel van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd het ambulancepersoneel) is in de aanpassingswetgeving Wnra uitstel verleend van invoering van de Wnra. Om dit uitstel was verzocht vanwege de complexe situatie van werkgeverschap waarmee de veiligheidsregio’s te maken hebben en vanwege de mogelijke consequenties voor de inrichting van het hybride model van brandweer-zorg in Nederland. Het uitstel is waarschijnlijk voor een jaar, maar in de aanpassingswetgeving staat geen termijn, dus dit kan ook langer duren. Voor het personeel van de veiligheidsregio’s is tussen het Landelijk Overleg Brandweer specifieke Arbeidsvoorwaarden (LOBA) en het LOGA overleg gevoerd over het tussenjaar 2020, het jaar waarin in ieder geval nog uitstel is verleend van de Wnra voor personeel veiligheidsregio’s. Daarin zijn de volgende afspraken gemaakt:
  • De CAR-UWO blijft in het jaar 2020 bestaan, speciaal voor veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s die een aansluitingsovereenkomst met de VNG hebben, zijn verplicht om die aanpassingen op te nemen in de eigen rechtspositie.
  • Het LOBA blijft – conform de situatie vóór 2020 – het mandaat behouden voor wat betreft de vier specifieke brandweerhoofdstukken in de CAR-UWO.
  • Eventuele wijzigingen tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021 in de CAO Gemeenten worden -voor zover dit in de CAR-UWO systematiek (het ambtenarenrecht) past – ook van toepassing voor personeel veiligheidsregio’s. Deze wijzigingen worden opgenomen in de CAR-UWO.
  • Het LOGA houdt ook ná 1 januari 2020 één jaar de systematiek van de LOGA-brieven (voortvloeiende uit CAR-UWO-wijzigingen) in stand. Dit geldt derhalve voor de gehele CAR-UWO en beperkt zich niet tot de brandweerhoofdstukken. In het verlengde hiervan wordt tevens één jaar de website van de CAR-UWO in de lucht gehouden c.q. onderhouden.

Bron: www.vng.nl, 30 oktober 2019


Wachtwoord vergeten
of nog geen abonnee?
sluiten
De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis is een uniek servicepakket dat P&O-medewerkers ondersteunt bij vragen en problemen op het brede terrein van de sociale zekerheid.

De voordelen van Sociale Zekerheidswijzer:
  • Persoonlijke helpdesk
  • Cursussen & bijeenkomsten
  • Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief
  • Toegang tot onze kennisbank
voor werkgevers
Abonneer nu

Nieuws

meer nieuws >

Dicht de WAB de kloof tussen vast en flexibel?

De WAB is nog niet in werking getreden en blijkt nu al onvoldoende, zo laat minister Koolmees van Sociale Zaken weten in een gesprek met nu.nl. De verschillen op de arbeidsmarkt zijn te immens en de WAB kan dat niet oplossen.

3 december | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Adriaan Sanders, Commanderijcollege

Wij hebben een aantal jaren geleden gekozen voor een abonnement op de SZ-Wijzer omdat het ons alle informatie biedt die nodig is voor onze medewerkers op de personeels- en salarisadministratie.

27 september | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Hennie Klootwijk, Carmelcollege

Met ruim vierduizend medewerkers heeft de afdeling personeelszaken van het Carmelcollege in Hengelo, dat als bestuursbureau voor veertien grote scholengemeenschappen in het land fungeert, de handen vol.

27 september | meer >>