Nieuws

Home > Nieuws > Sociale Zekerheid in het Regeerakkoord 2017-2021

Sociale Zekerheid in het Regeerakkoord 2017-2021

12 oktober 2017

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd.
Hieronder leest u de wijzigingen in de sociale zekerheid:


 • Verruiming ontslagrecht
  Sinds de WWZ lopen werkgevers tegen situaties aan waarin op basis van elk van de afzonderlijke bestaande ontslaggronden onvoldoende wettelijke basis is voor ontslag, maar waar wel bij meerdere gronden gedeeltelijk sprake is van problemen (bijvoorbeeld verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie). In die gevallen zal het mogelijk worden gemaakt om de rechter de afweging te laten maken of het van een werkgever verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten of dat ontslag gerechtvaardigd is op basis van de cumulatie van ontslaggronden. Hier staat voor de werknemer tegenover dat de rechter een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding).

 

 • Berekening transitievergoeding
  De berekening van de transitievergoeding wordt aangepast met plussen en minnen: direct recht op vergoeding (in plaats van pas na 2 jaar) en 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. 

 

 • Compensatie transitievergoeding
  Er komt een compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige AO. Deze maatregel is al eerder aangekondigd. 

 

 • Ketenbepalingen WWZ
  • Verkorting van de beruchte 6 maanden onderbreking wordt mogelijk bij maximaal 9 maanden echt tijdelijk werk. Wat tijdelijk werk is moet worden afgesproken per cao.
  • De totale keten wordt drie jaar (is nu twee).
  • In het Primair Onderwijs worden invalkrachten in verband met vervanging uitgezonderd van de ketenregeling.
 • Payrolling, uitzendkrachten e.d.
  Uitzendkrachten krijgen de arbeidsvoorwaarden van de cao van de inlener. 

 

 • Loondoorbetaling
  Loondoorbetaling bij ziekte wordt 1 jaar voor kleine werkgevers (< 25 werknemers). Het 2e jaar wordt ZW met uniforme premie ten laste van kleine werkgevers. 

 

 • Eigen risico WGA
  De premiedifferentiatie WGA wordt 5 jaar in plaats van de huidige 10. Opvallend is dat niet wordt vermeld dat de ERD-termijn ook wordt ingekort tot 5 jaar. Het is onduidelijk of dat een bewuste keuze is.

 

 • Poortwachter
  De loonsanctie 2e spoor vervalt voor ERD-ers WGA. Deze maatregel is al eerder aangekondigd.

 

 • Evaluatie maatregelen 6, 7 en 8.
  Voorgaande verlichtende maatregelen zullen worden geëvalueerd. Het kabinet spoort sociale partners aan om mee te blijven waken voor te hoge WIA-instroom en de hoogte van bovenwettelijke aanvullingen in deze afweging te betrekken. 

 

 • Aanmoedigen werkhervatting in de WGA
  Bij werkhervatting vanuit de WGA zal door UWV de eerste 5 jaar geen herbeoordeling van het AO% meer plaatsvinden. 

 

 • Schattingsbesluit
  Tenminste 3 functies met elk 3 arbeidsplaatsen wordt minimaal 9 in totaal. Dat kan dus ook één functie zijn.

 

 • Aanzuiging ZW
  De netto ZW wordt verlaagd zodat deze gelijk wordt aan de netto WW.

 

 • Wijziging WGA
  WGA 35-80 wordt 35-99. Hiermee wordt bereikt dat verzekerden in de WGA 80-100 die nog wel kunnen werken (1 tot 20% arbeidsgeschikt) ook moeten werken op straffe van de WIA-vervolguitkering, voor deze categorie 70% van het minimumloon. Deze maatregel is gericht op hoge verzekerde lonen die loonkundig veel vaker 80-100 krijgen dan lagere inkomensgroepen. De huidige WGA 80-100 wordt dus WGA 99-100.

 

 • Aanmoediging vaste arbeid
  De WW premie bij flexcontracten wordt hoger, de premie bij “vast” wordt lager. 

 

 • Kraamverlof
  Het kraamverlof wordt per 1-1-2019 uitgebreid van 2 naar 5 dagen, ten laste van de werkgever. Daarbovenop per 1-7-2020 nog 5 weken in de vorm van een uitkering van UWV (70% dagloon).

Wachtwoord vergeten
of nog geen abonnee?
sluiten
De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis is een uniek servicepakket dat P&O-medewerkers ondersteunt bij vragen en problemen op het brede terrein van de sociale zekerheid.

De voordelen van Sociale Zekerheidswijzer:
 • Persoonlijke helpdesk
 • Cursussen & bijeenkomsten
 • Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief
 • Toegang tot onze kennisbank
voor werkgevers
Abonneer nu

Nieuws

meer nieuws >

Wijziging regels in mindering brengen vervroegd pensioen op WW

Vanaf 1 mei drie uitzonderingen op hoofdregel.

17 mei | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Harry Berkvens, Fontys Hogescholen

Maken we de juiste keuzes? Zijn onze processen nog actueel? Dat zijn vragen waarmee Harry Berkvens, Teamleider Expertiseteam P&O, de helpdesk van de Sociale Zekerheidswijzer belt. Hij ziet het contact vooral als extern expertoverleg.

20 november | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Paula van den Broek, Stg. Onderwijs Midden-Limbrug

Paula van den Broek is zeer te spreken over de service die de Sociale Zekerheidswijzer haar en haar school biedt.

27 september | meer >>