Nieuws

Home > Nieuws > Sommige werkgevers moeten privacy officer aanstellen

Sommige werkgevers moeten privacy officer aanstellen

3 november 2017

In mei 2016 is voor de EU de Algemene Verordening Gegegvensbescherming (‘AVG’) ingevoerd met een overgangstermijn van twee jaar. ​Per mei 2018 wordt deze EU-Verordening dus voluit van kracht. In Nederland vervangt hij de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘WBP’). Op meerdere aspecten brengt de AVG verscherping van de bestaande eisen aan organisaties waar het gaat over de verwerking van gegevens over individuen (klanten, leveranciers, eigen werknemers).
Aanstellen functionaris voor gegevensbescherming
Eén van die aspecten is de verplichting voor bepaalde organisaties om een functionaris voor gegevensbescherming (‘fg’) aan te stellen. De AVG stelt dit verplicht ‘in elk geval’ voor overheidsorganisaties, en voor organisaties die hoofdzakelijk zijn belast met verwerkingen op grote schaal, en meer in het bijzonder de zo genoemde bijzondere persoonsgegevens (o.a. gezondheidsgegevens, vakbondslidmaatschap, etniciteit). Denk aan organisaties in de gezondheidszorg en onderwijs, maar ook de enkele werkgeversverantwoordelijkheid kan in sommige situaties (met personeelsvolgsystemen bijv.) al leiden tot een verplichting. Het is in eerste instantie aan organisaties zelf ter beoordeling of zij die verplichting krijgen, en of er andere redenen zijn om een fg aan te stellen. En zelf die beoordeling maken, is altijd een verplichting voor organisaties met meer dan 250 werknemers, of daar waar de verwerking bijzondere persoonsgegevens betreft, of structureel is, of de verwerking risico’s inhoudt voor rechten en vrijheden van ‘betrokkenen’(de wettelijke term voor individuen wier gegevens worden verwerkt). Elke organisatie die potentieel persoonsgegevens verwerkt (en dat is al snel het geval) moet namelijk een ‘register van verwerkingsactiviteiten’ opstellen.

Als deze ‘registratie’ tot de conclusie leidt dat er een fg nodig is, dan geldt het volgende.
Een organisatie kan een werknemer als fg aanstellen (kan ook op concernniveau), al dan niet in deeltijd, maar het is ook mogelijk om een externe expert hiervoor in te huren. De fg moet in ieder geval veel weten over de gegevensverwerkingen in de organisatie, de privacywetgeving en de mogelijke technische en organisatorische mogelijkheden voor (digitale) beveiliging. Zij of hij informeert en adviseert over, en houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG binnen de organisatie, en is aanspreekpunt voor de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens), én voor betrokkenen. De fg moet door de organisatie worden betrokken en gesteund in zijn functie, maar kan niet worden geïnstrueerd. Indien zij of hij werknemer is, kan de organisatie de fg niet ontslaan of op een andere manier ‘benadelen’. Hierbij kun je denken aan het onthouden van promotie of een salarisverhoging of enige andere vorm van benadeling.

Wachtwoord vergeten
of nog geen abonnee?
sluiten
De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis is een uniek servicepakket dat P&O-medewerkers ondersteunt bij vragen en problemen op het brede terrein van de sociale zekerheid.

De voordelen van Sociale Zekerheidswijzer:
  • Persoonlijke helpdesk
  • Cursussen & bijeenkomsten
  • Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief
  • Toegang tot onze kennisbank
voor werkgevers
Abonneer nu

Nieuws

meer nieuws >

Wijziging regels in mindering brengen vervroegd pensioen op WW

Vanaf 1 mei drie uitzonderingen op hoofdregel.

17 mei | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Tanja Golhof, Academisch Medisch centrum Amsterdam

Destijds heeft een collega van onze afdeling Juridische Zaken het abonnement op de Sociale Zekerheidswijzer geregeld, omdat wij veel te maken krijgen met zaken op het gebied van sociale verzekeringen (ZW, WAO, WIA en WW).

27 september | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Barbara Gemen, HR manager Hotelschool Den Haag

Je kunt de wetten natuurlijk zelf bijhouden. Maar vaak heb je advies nodig over een specifieke situatie. Die ervaring heeft HR Manager Barbara Gemen van Hotelschool Den Haag. Op zulke momenten is ze blij dat ze een beroep kan doen op de Sociale Zekerheidswijzer.

20 november | meer >>