Nieuws

Home > Nieuws > Vacatures in het onderwijs moeilijk te vullen

Vacatures in het onderwijs moeilijk te vullen

11 maart 2019

De laatste jaren is het aantal vacatures in het onderwijs sterk gestegen. Vooral in het primair en voortgezet onderwijs. In 2018 zijn tot en met het derde kwartaal de meeste vacatures ontstaan voor groepsleerkracht basisonderwijs en voor docenten Nederlands, Engels en Wiskunde in het voortgezet onderwijs en op het mbo. 42% van de vacatures in het onderwijs is inmiddels moeilijk vervulbaar.
In het basisonderwijs zijn er steeds grotere wervingsproblemen, maar er zijn grote regionale verschillen. Zo zijn er in de Randstad relatief weinig werkzoekende basisschoolleraren ten opzichte van het aantal vacatures. In de noordelijke en oostelijke regio’s zijn er juist nog relatief veel werkzoekenden per vacature. In alle regio’s kan het al heel lastig zijn om vervanging te vinden, zeker bij een griepgolf. De komende jaren lopen de tekorten aan basisschoolleraren in heel Nederland sterk op. Een deel van de huidige leerkrachten gaat met pensioen en de aantallen afgestudeerden van de pabo zijn te laag om aan de vraag te kunnen voldoen.

In het voortgezet onderwijs en mbo zijn op dit moment vacatures voor docenten exacte en taalkundige vakken moeilijk vervulbaar. Ook zijn er tekorten aan docenten ICT en technische vakken. De komende jaren blijven er tekorten aan docenten natuurkunde, scheikunde, informatica en wiskunde. Ook blijven er tekorten aan docenten klassieke talen, Duits en Frans.

Oplossingen vragen een investering voor de lange termijn en er gebeurt ook al het nodige. Er wordt gekeken naar nieuw talent (jongeren, zij-instromers), het werk anders organiseren en het boeien en binden van huidig personeel (verlaging werkdruk, personeelsbeleid).

Bron: UWV

Wachtwoord vergeten
of nog geen abonnee?
sluiten
De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis is een uniek servicepakket dat P&O-medewerkers ondersteunt bij vragen en problemen op het brede terrein van de sociale zekerheid.

De voordelen van Sociale Zekerheidswijzer:
  • Persoonlijke helpdesk
  • Cursussen & bijeenkomsten
  • Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief
  • Toegang tot onze kennisbank
voor werkgevers
Abonneer nu

Nieuws

meer nieuws >

Meer flexwerkers krijgen vast contract

Uit onderzoek van UWV blijkt dat het aantal mensen dat in 2018 een vast contract kreeg, hoger was dan aan het begin van de crisis op de arbeidsmarkt in 2009.

14 maart | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Barbara Gemen, HR manager Hotelschool Den Haag

Je kunt de wetten natuurlijk zelf bijhouden. Maar vaak heb je advies nodig over een specifieke situatie. Die ervaring heeft HR Manager Barbara Gemen van Hotelschool Den Haag. Op zulke momenten is ze blij dat ze een beroep kan doen op de Sociale Zekerheidswijzer.

20 november | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Marianne Top, Stg. Openbaar Onderwijs Groep Groningen

Ik heb het gevoel dat de adviseurs Sociale Zekerheid van Loyalis verstand van zaken hebben.

27 september | meer >>