Nieuws

Home > Nieuws > Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Tweede Kamer

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Tweede Kamer

13 februari 2019

Op 5 februari jongstleden heeft de Tweede Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. Met de invoering van de WAB moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in vaste dienst te nemen.
De Tweede Kamer diende eind januari een aantal amendementen op het wetsvoorstel in, waarvan de volgende zijn overgenomen:
·         de verlenging van de proeftijd tot maximaal 5 maanden bij contracten voor onbepaalde tijd wordt geschrapt
·         contracten voor jongeren onder de 21 jaar die ten hoogste twaalf uur per week werken, vallen niet onder de hoge premie in het kader van de premiedifferentiatie
·         van de verscherpte regelgeving voor oproepcontracten (oproeptermijn, afzegtermijn en/of het aanbod na 12 maanden) kan bij cao worden afgeweken voor functies die door klimatologische omstandigheden slechts seizoensmatig kunnen worden verricht.  

Ook is bepaald dat de compensatie van de transitievergoeding ten laste van het Aof komt in plaats van het Awf. Daarmee zal de compensatie van de transitievergoeding ook gelden voor werkgevers binnen overheid en onderwijs. De reden hiervoor is de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), die per 1 januari 2020 in werking zal treden. Door de Wnra zullen ook overheidswerkgevers onder het reguliere arbeidsrecht gaan vallen. De transitievergoeding en de compensatie van deze vergoeding, zullen daarmee ook gelden voor overheidswerkgevers. Omdat overheidswerkgevers niet aan het Awfbijdragen, maar wel aan het Aof, is ervoor gekozen de compensaties per 1 januari-2020 uit het Aof te financieren.  

De vergoedingen die UWV verstrekt in verband met het beëindigen en het niet voortzetten van arbeidsovereenkomsten, in verband met arbeidsongeschiktheid van de werknemer na 1 juli 2015 en voor 1 januari 2020, blijven ten laste komen van het Awf, zoals was geregeld in de Wet houdende maatregelen betreffende de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wachtwoord vergeten
of nog geen abonnee?
sluiten
De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis is een uniek servicepakket dat P&O-medewerkers ondersteunt bij vragen en problemen op het brede terrein van de sociale zekerheid.

De voordelen van Sociale Zekerheidswijzer:
  • Persoonlijke helpdesk
  • Cursussen & bijeenkomsten
  • Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief
  • Toegang tot onze kennisbank
voor werkgevers
Abonneer nu

Nieuws

meer nieuws >

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Per 1 juli worden de uitkeringsbedragen aangepast.

3 juli | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Barbara Gemen, HR manager Hotelschool Den Haag

Je kunt de wetten natuurlijk zelf bijhouden. Maar vaak heb je advies nodig over een specifieke situatie. Die ervaring heeft HR Manager Barbara Gemen van Hotelschool Den Haag. Op zulke momenten is ze blij dat ze een beroep kan doen op de Sociale Zekerheidswijzer.

20 november | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Marianne van Tilburg, Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg heeft twee arbeidsvoorwaardenjuristen in dienst. Toch is soms extra juridische ondersteuning nodig of behoefte om even met anderen te sparren. Voor Marianne van Tilburg, P-deskundige (verzuim), is de Sociale Zekerheidswijzer daarom een uitkomst.

9 december | meer >>