Nieuws

Home > Nieuws > Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

9 april 2018

In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (Wab) staan wijzigingen van het arbeidsrecht. Deze zijn in het regeringsakkoord al aangekondigd.
Het wetsvoorstel is op 9 april in internetconsultatie gegaan. Iedereen kan er, gedurende 4 weken, op reageren. Daarna gaat het, eventueel aangepast, naar de Raad van State en vervolgens naar het parlement. De inwerkingtreding staat gepland op 1 januari 2020.

De wijzigingen zijn alleen van toepassing op arbeidsovereenkomsten. Maar per 1 januari 2020 treedt ook de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking, waardoor de meeste ambtenaren een arbeidsovereenkomst krijgen.

Highlights uit Wab:
 • Oproepkrachten hoeven niet meer voortdurend beschikbaar te zijn. De werkgever moet een oproep uiterlijk 4 dagen van tevoren bekendmaken.
 • De toegestane proeftijd wordt langer: 5 maanden bij een vast dienstverband, 3 maanden bij een tijdelijk dienstverband van 2 jaar of langer. Nu is het maximum 2 maanden.
 • De maximale duur van een keten van tijdelijke contracten, die in 2015 van 3 naar 2 jaar is gegaan, gaat weer naar 3 jaar.
 • Vervangers in het primair onderwijs vallen niet meer onder de ketenbepaling. Dit geldt alleen voor vervangers van leraren of andere medewerkers met lesgebonden- of behandeltaken. 
 • Er komt een nieuwe ontslaggrond bij; de i-grond. Dat is een combinatie van elementen uit minstens 2 andere ontslaggronden. Nu moet de werkgever nog voldoen aan alle elementen van één ontslaggrond.  De kantonrechter kan bij toepassing van de i-grond de werknemer een extra vergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding.
 • De transitievergoeding wordt vanaf het begin van het dienstverband opgebouwd. De werknemer hoeft geen 2 jaar meer in dienst te zijn geweest. De opbouw wordt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Nu is de opbouw vanaf 10 dienstjaren nog 1/2 maandsalaris. Ook de extra hoge opbouw voor 50-plussers verdwijnt, maar dat staat nu  al in de wet. Over een deel van een dienstjaar wordt de opbouw naar rato. Nu gaat dat nog per tijdvak van een half jaar.
 • Werkgevers kunnen van UWV een compensatie krijgen voor de betaalde transitievergoeding bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid of einde dienstverband van rechtswege tijdens ziekte. De compensatie geldt ook voor een vergoeding bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst. De compensatieregeling gaat in met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.
 • Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij hun inlener in dienst zijn. Nu geldt dat alleen voor de primaire arbeidsvoorwaarden. Een voorbeeld van een secundaire arbeidsvoorwaarde die ze erbij krijgen, is de bovenwettelijke WW. Het pensioen wordt niet gelijkgetrokken.

Werkgevers en vakbonden zijn kritisch op Wet Arbeidsmarkt in Balans

Bron: Rijksoverheid.nl


Wachtwoord vergeten
of nog geen abonnee?
sluiten
De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis is een uniek servicepakket dat P&O-medewerkers ondersteunt bij vragen en problemen op het brede terrein van de sociale zekerheid.

De voordelen van Sociale Zekerheidswijzer:
 • Persoonlijke helpdesk
 • Cursussen & bijeenkomsten
 • Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief
 • Toegang tot onze kennisbank
voor werkgevers
Abonneer nu

Nieuws

meer nieuws >

Meer flexwerkers krijgen vast contract

Uit onderzoek van UWV blijkt dat het aantal mensen dat in 2018 een vast contract kreeg, hoger was dan aan het begin van de crisis op de arbeidsmarkt in 2009.

14 maart | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Marianne van Tilburg, Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg heeft twee arbeidsvoorwaardenjuristen in dienst. Toch is soms extra juridische ondersteuning nodig of behoefte om even met anderen te sparren. Voor Marianne van Tilburg, P-deskundige (verzuim), is de Sociale Zekerheidswijzer daarom een uitkomst.

9 december | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Gerdien Sikkelbein, ROC Midden Nederland

Ik loop in mijn werk geregeld tegen zaken aan waarvan ik me afvraag of daar ook voor onze school consequenties aan zitten. Denk aan veranderende wet- en regelgeving of nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid.

27 september | meer >>