Ouderschapsverlof vanaf 2022 gedeeltelijk betaald

Ouders krijgen vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald. De uitkering bedraagt 50% van het (maximum)dagloon. De uitkering kan worden aangevraagd bij UWV.  Met deze regeling geeft het kabinet invulling aan een verplichte Europese richtlijn voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven van ouders.

Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Een belangrijk element van het betaalde verlof is dat het moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Daarmee krijgen gezinnen meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. De overige 17 weken verlof kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen.

Bekijk ook de checklist aanvragen ouderschapsverlof.

Meer nieuwsberichten