Prinsjesdag: wat zijn de plannen voor 2023?

Wat zijn de kabinetsplannen voor 2023 en wat betekenen ze voor onze sectoren?

 • Verhoging minimumloon
  Vanaf 1-1-2023 stijgt het minimumloon met 10%. De verhoging van het minimumloon werkt direct door op een groot aantal regelingen. Ook de AOW stijgt mee met de verhoging van het minimumloon.
 • Afschaffing IOAW
  De Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) vult inkomsten aan tot de hoogte van een bijstandsuitkering. Per 1-1-2023 wordt de IOAW verlaagd, zodat deze in 2025 afgeschaft kan worden.
 • Beperking 30%-regeling
  Mensen uit het buitenland die in Nederland werken, kunnen maximaal 30% van hun loon onbelast ontvangen. Vanaf 2024 wordt deze regeling beperkt.
 • Reiskosten- en thuiswerkvergoeding omhoog, zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd
  De reiskostenvergoeding wordt per 1-1-2023 verhoogd naar 21 cent per kilometer. Ook gaat de fiscale vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding omhoog. Deze stijgt in 2023 van 2,00 naar 2,13 euro. De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd.
 • Werken moet lonend zijn
  De arbeidskorting wordt verhoogd en het tarief in de eerste schijf in de inkomstenbelasting verlaagd. Hierdoor houden werknemers in 2023 netto meer over.
 • Wetvoorstel toekomstpensioenen (Wtp)
  Het huidige pensioenstelsel past niet meer bij deze tijd en de veranderende arbeidsmarkt. Daarom wordt gewerkt aan de nieuwe Wet toekomstpensioenen (Wtp). De nieuwe pensioenwet sluit aan bij de huidige arbeidsmarkt, biedt eerder perspectief op indexatie en behoudt de sterkste elementen uit het oude pensioenstelsel.

Lees verder op loyalis.nl/prinsjesdag

Meer nieuwsberichten

Besluit gedifferentieerde premie werkhervattingskas 2023

Het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023 is op 1-9-2022 gepubliceerd in de Staatscourant en treedt per 1-1-2023 in werking.

Nieuwe versie ‘Werkwijzer Poortwachter’ gepubliceerd

UWV heeft de geactualiseerde Werkwijzer Poortwachter van 1-8-2022 gepubliceerd. De Werkwijzer gaat in op het re-integratietraject van de zieke werknemer.

Maatregelen snellere WIA-beoordeling

De wachtlijsten bij UWV voor sociaal-medische beoordelingen lopen hard op. Op dit moment moeten mensen gemiddeld 18 weken op een eerste beoordeling wachten. Wettelijk staat hier 8 weken voor. Dit is onaanvaardbaar lang. Mensen houden weliswaar een inkomen tijdens de wachttijd, maar het geeft veel onzekerheid. Daarnaast weten ook de werkgevers niet waar zij aan toe zijn als een medewerker ziek is. Minister Van Gennip neemt daarom op korte termijn een aantal tijdelijke maatregelen die de wachttijd inkorten.

Minimumloon voor het eerst extra verhoogd

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. De verhoging van het minimumloon gaat volgend jaar in en gebeurt in 3 stappen. Dat betekent dat het minimumloon in 2023 met 2,5% stijgt.

ABP-pensioenen verhoogd met 2,39%

ABP heeft besloten om de pensioenen per 1 juli te verhogen met 2,39%. Dit percentage is de prijsstijging in de periode van september 2020 tot september 2021. Eind dit jaar kijkt ABP of ze de pensioenen in 2023 ook kan verhogen. De hoogte van de pensioenpremie wijzigt tussentijds niet. In het najaar beslist ABP over de premie voor 2023.

Wettelijke transitievergoeding voor ontslagen docent Bewegingsleer definitief

Het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een hogeschool in het zuiden van het land aan een ontslagen docent bewegingsleer de wettelijke transitievergoeding moet betalen blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad op 24 juni geoordeeld.