Valt het dragen van een mondkapje onder het instructierecht?

Wat is de situatie?

Een bezorger van een bakkerij weigerde een mondkapje te dragen. Zijn werkgever stelde hem op non-actief en schortte het loon op. De werknemer was het hier niet meer eens en stapte naar de rechter. Wat is het oordeel? De werkgever gaat hierin mee, lees meer hieronder.

Wat oordeelt de rechtbank Utrecht?

De bezorger mag pas weer aan het werk op het moment dat hij zijn mondkapje draagt. Hij is terecht op non-actief gesteld. De werkgever mocht gedurende deze periode het loon opschorten, aldus het recentelijke oordeel van de rechtbank Utrecht. De werknemer voert aan dat het dragen van een mondkapje voor veel hinder zorgt tijdens zijn werkzaamheden. Hij geeft aan dat hij voldoende afstand kan houden. Dat zijn werkgever had toegezegd dat hij in de auto geen mondkapje hoefde te dragen, deed daar volgens de man niks aan af.

Beroep op instructierecht

De werkgever beroept zich op het zogenaamde instructierecht (artikel 7:660 BW). Hierin staat dat een werknemer zich moet houden aan de voorschriften die de werkgever opstelt. Deze voorschriften moeten een doel dienen en mogen geen (grote) inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van werknemers maken.

De rechter oordeelt dat, hoewel over de effectiviteit van het mondkapje wordt getwist, het een maatschappelijk aanvaard middel is. Dat in deze situatie een mondkapje een redelijke maatregel is en de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer (bezorger) slechts zeer beperkt is. Als legitiem doel voert de rechter aan dat de werkgever enerzijds moet zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving . Anderzijds heeft de werkgever het bedrijfsbelang te beschermen, omdat er sprake is van een loondoorbetalingsverplichting ten aanzien van werknemers die als gevolg van een mogelijke coronabesmetting niet kunnen werken.

Bron: ECLI:NL:RBMNE:2021:51

Meer nieuwsberichten

Recht op compensatie transitievergoeding bij slapende dienstverbanden?

De Centrale Raad van Beroep heeft uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag centraal stond of er ook recht op compensatie van de transitievergoeding bestaat als het dienstverband voor 1-7-2015 (datum inwerkingtreding transitievergoeding) slapend is geworden. Het antwoord is JA.

Minimumloon voor het eerst extra verhoogd

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. De verhoging van het minimumloon gaat volgend jaar in en gebeurt in 3 stappen. Dat betekent dat het minimumloon in 2023 met 2,5% stijgt.

ABP-pensioenen verhoogd met 2,39%

ABP heeft besloten om de pensioenen per 1 juli te verhogen met 2,39%. Dit percentage is de prijsstijging in de periode van september 2020 tot september 2021. Eind dit jaar kijkt ABP of ze de pensioenen in 2023 ook kan verhogen. De hoogte van de pensioenpremie wijzigt tussentijds niet. In het najaar beslist ABP over de premie voor 2023.

Wijzigingen in arbeidsrecht per 1-8-2022

Door de implementatie van een Europese Richtlijn wijzigt er het een en ander in het arbeidsrecht per 1-8-2022. Het doel van die richtlijn is: arbeidsvoorwaarden van werknemers verbeteren. Dit moet bereikt worden door arbeidsvoorwaarden transparanter en beter voorspelbaar te maken. In dit artikel leggen we per onderdeel uit waarmee u als werkgever rekening moet houden. Per onderdeel geven we u ook een tip.

Wettelijke transitievergoeding voor ontslagen docent Bewegingsleer definitief

Het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een hogeschool in het zuiden van het land aan een ontslagen docent bewegingsleer de wettelijke transitievergoeding moet betalen blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad op 24 juni geoordeeld.

Cao Update

Er zijn in diverse sectoren cao-onderhandelingen gevoerd die tot nieuwe afspraken hebben geleid. In onze nieuwsbrief informeren we u hierover.