Verminderd werkvermogen bij uw werknemers? Versterk het nu

Productiviteitsverlies

Een werknemer die langere tijd zit te piekeren of voortdurend inspanning moet leveren om al thuiswerkend in de huiselijke omgeving productief te zijn, heeft u lang niet altijd in beeld. Maar zo een werknemer maakt wel fouten, is minder productief (oplopend tot wel 10% van de loonsom) ervaart stress en verliest al snel onnodig veel energie. Dit fenomeen noemen we presenteïsme. Dit houdt in dat een medewerker weliswaar aanwezig is op het werk, maar hij of zij gezondheidsproblemen ervaart en zich niet ziek meldt. We merken dat door de huidige werk- en leefomstandigheden, met alles op afstand, presenteïsme op de loer ligt. Een wapen hiertegen is het vergroten van het werkvermogen van de werknemers.

Wat is werkvermogen?

Werkvermogen is de mate waarin iemand nu én in de nabije toekomst fysiek, mentaal en sociaal in staat is om zijn of haar werkzaamheden uit te voeren. Uit onderzoek van de Finse professor Ilmarinen blijkt dat mentale en fysieke gezondheid de belangrijkste basis is voor werkvermogen, direct gevolgd door het beschikken over de juiste competenties.

Werkvermogen kan ook gezien worden als het resultaat van de interactie tussen mogelijkheden van de werknemer aan de ene kant en kenmerken van het werk aan de andere kant. Juist aan deze interactie is de afgelopen periode veel veranderd. Er moet ook nu een goede fit blijven tussen de persoon en de (veranderde-) werkomgeving, zodat mogelijkheden daadwerkelijk in prestaties kunnen worden omgezet.

Hoe staat het met het werkvermogen bij uw organisatie?

Het werkvermogen van werknemers is goed meetbaar. Zo heeft Loyalis de Scan Vitaal in je Werk ontwikkeld met daarin opgenomen de Work Ability Index (WAI). Deze vragenlijst wordt veel afgenomen door werkgevers om het werkvermogen te meten. Het is een valide instrument met een hoge voorspellende waarde voor mogelijke uitval, waarbij de overige vragen ingaan op de redenen van mogelijke uitval.

Hoe bevorder je het werkvermogen?

Om antwoord te geven op de vraag hoe het werkvermogen te bevorderen, is het goed om onderscheid te maken tussen curatie, preventie en amplitie. Deze 3 typen maatregelen noemt Van Vuuren (2012) in haar oratie ‘Je hoeft niet ziek te zijn, om beter te worden’.

  • Curatie is gericht op de minder vitale medewerkers. Het uitgangspunt is herstel: het verzachten en verminderen van de gevolgen van een verminderd werkvermogen.
  • Preventie is gericht op risicogroepen. Het uitgangspunt is behoud: het voorkomen van een verminderd werkvermogen.
  • Amplitie richt zich op alle medewerkers. Het uitgangspunt is versterking: het vergroten van het werkvermogen en het actief bevorderen van het optimaal functioneren van werknemers.

Deze driedeling toont dat wie zich wil richten op het aanpakken van verminderd werkvermogen, niet kan volstaan met het nemen van curatieve en preventieve maatregelen. Deze richten zich immers op het tegengaan en voorkomen van verzuim. Het is van belang om daarnaast in te zetten op het vergroten van het werkvermogen van uw medewerkers.

Loyalis biedt naast interventies op het gebied van curatie en preventie, ook diverse interventies op het gebied van amplitie. Hieronder enkele voorbeelden van dergelijke interventies:

Scan Vitaal in je Werk

Deze scan biedt inzicht in het werkvermogen en werkbeleving van de werknemers en de organisatie als geheel. Op basis daarvan kunt u een plan van aanpak voor de organisatie opstellen. Lees meer

Trainingen en (korte) workshops

Het werkvermogen van uw werknemers versterken en hen helpen hun productiviteit en werkplezier op peil te houden.

  • Corona en werkstress: Leer om te gaan met de eisen die het (thuis-)werk stelt, vind de beste werk/privé-balans. Lees meer
  • Elke dag Werkplezier: Krijg het plezier in werk weer terug of vergroot het. Lees meer
  • U en uw werk in beweging: Oriëntatie op uzezelf, het werk en de toekomst. Lees meer
  • Psychologisch kapitaal: Hoop, optimisme, veerkracht en zelfvertrouwen hebben we allemaal al in ons, maar we kunnen het versterken en ons daarmee wapenen tegen stress en burn-out. Lees meer

Ontdek mogelijkheden voor uw organisatie

Meer informatie of benieuwd hoe we uw medewerkers of organisatie kunnen ondersteunen? Neem contact op met onze specialisten. Ze bekijken graag vrijblijvend de mogelijkheden.

Meer nieuwsberichten