Heeft een werknemer in quarantaine recht op doorbetaling van salaris?

Artikel 7:628 BW bepaalt: geen arbeid, wel loon. Tenzij de oorzaak van het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen.

Voor rekening van de werknemer?

Bij de beantwoording van deze vraag is het dus van belang of de quarantaine voor rekening van de werknemer is. Is de werknemer bewust naar een risicogebied afgereisd, terwijl je hem als werkgever vooraf gewaarschuwd hebt voor de consequenties? Dan komt het risico voor rekening van de werknemer. Dit is anders als de werknemer onverwachts in quarantaine moet en/of de werkgever heeft hem niet vooraf gewaarschuwd over mogelijke gevolgen dan moet werkgever het loon gewoon doorbetalen.

Gaat uw werknemer op reis naar een land dat bij vertrek een oranje of rood reisadvies heeft vanwege de gezondheidssituatie daar? Dan moet de werknemer bij thuiskomst in quarantaine. Hij heeft dan geen recht op loondoorbetaling en moet hij (onbetaald) verlof opnemen.

Let op: u dient de werknemer vooraf te wijzen op de consequenties. Verzuimt u dit? Dan dient u de werknemer het loon door te betalen. 

Meer nieuwsberichten